SV Haslou
Home > Nieuws > Vacatures

Vacatures

##


DRINGEND OP ZOEK NAAR O.A. BESTUURSLEDEN


Haslou is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft voorzitter José Ie te kennen gegeven zich na het aflopen van haar termijn niet herkiesbaar te stellen.

Daarnaast zijn de afgelopen 2 jaar twee bestuursleden afgetreden maar zijn er geen nieuwe bestuursleden toegetreden.

Ook binnen onze Jeugdafdeling zijn helaas diverse posten niet ingevuld.

Om een vereniging als Haslou goed te laten functioneren, is het van belang dat de bestuurskracht aan de maat is.

Wij doen dan ook een dringende oproep om je beschikbaar te stellen voor een van de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Bestuursleden waarvan een specifiek voor PR & Communicatie
  • Jeugdvoorzitter
  • Coördinator A/B
  • Coördinator C
  • Coördinator E
  • Leden Jeugdcommissie
  • Trainer Dameselftal.


Heb je interesse?

Stuur dan een mail naar haslousecretaris@gmail.com of neem voor meer informatie contact op met José Ie (06-11365688) of Monique Meller (06-17724500).