SV Haslou
Home > Nieuws > Teamindeling JO7-JO13 seizoen 2019-2020

Teamindeling JO7-JO13 seizoen 2019-2020


TEAMINDELING JO7 T/M JO13 SEIZOEN 2019-2020


Beste jeugdspelers van Haslou en ouders,

Hieronder vinden jullie de nieuwe teamindeling van de JO7 t/m JO13 voor het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020. Aan deze indeling is een grondige voorbereiding voorafgegaan die al gestart is bij de aanvang van het lopende seizoen:

 • In samenwerking met alle trainers is er een jeugd-voetbal-beleidsplan opgesteld.
 • Er is groep van oud Haslou spelers - scouts- gevraagd om de spelers in deze leeftijdscategorie te volgen en te beoordelen.
 • Daarnaast heeft de technische commissie (TC) reeds in februari-maart besprekingen met de trainers gehad waarbij alle spelers afzonderlijk aan bod zijn gekomen.
 • De beoordeling van trainers en scouts zijn naast elkaar gelegd om zo eenduidige input voor de nieuwe teamindelingen te krijgen.
 • Op maandag 6 mei zijn de concept-teamindelingen voorgelegd aan alle huidige trainers.
 • Indien die trainers hier nog vragen of opmerkingen over hadden, was er op donderdagavond 9 mei nog een mogelijkheid om dit met de TC te bespreken.
 • Na bespreking en -indien nodig- verwerking van de vragen en opmerkingen van de trainers, is de indeling definitief gemaakt. Het was daarbij goed om te zien dat er maar een paar - zeer nuttige !! - opmerkingen waren.
 • Belangrijk om te melden is dat er elke 2e en 4e maandag van de maand een inloop-half-uur is bij de TC (vanaf 20 uur in de bestuurskamer van SV Haslou). Trainers en ouders konden en kunnen (!) tijdens het hele seizoen met opmerkingen en vragen langskomen. Dit blijft zo tot de seizoensafsluiting.

Uit het beleidsplan komt verder:

 • Spelers worden in principe in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld. Uitzonderingen daarbij kunnen zijn:
  • Meisjes kunnen vanaf de JO10 zonder dispensatieaanvraag ingedeeld worden in een leeftijdscategorie lager (volgens KNVB reglement). Hier hebben we in enkele gevallen gebruik van gemaakt.
  • Indien een speler zodanig getalenteerd is, dat hij de uitdaging van een hogere leeftijdscategorie nodig heeft, kan hij/zij bij uitzondering ingedeeld worden in een hogere leeftijdscategorie. Dit is bij de indeling voor komend seizoen voor één speler het geval. Hiervoor is het verzoek tot hogere indeling overigens vanuit een betaald voetbal organisatie gekomen, waar deze speler in het jeugdprogramma speelt.
 • Gestreefd wordt om de standaard teams minimaal 1e klasse, liefst hoofdklasse te laten spelen.
 • De teams zijn samengesteld zodat er per team niet te weinig of te veel reserve spelers zijn. Per leeftijdscategorie zijn de spelersaantallen gelijk, of maximaal 1 speler verschillend.
 • Zoals jullie zien staan er nog geen trainers bij de teams; dit hebben we namelijk onafhankelijk van de indeling gehouden. Vanaf het moment van publicatie op 13 mei zullen we trainers opnieuw gaan benaderen om deze prachtige en dankbare functie op zich te nemen. Wij horen tevens graag als iemand hiervoor interesse heeft.
 • We horen de vraag van ouders waarom teams uit elkaar vallen of waarom vriendjes of vriendinnetjes niet bij elkaar geplaatst zijn. Hoewel we ons die vragen kunnen voorstellen, vinden we het belangrijk om te stellen dat we bij SV Haslou één vriendengroep zijn. Dit lijkt misschien een makkelijk antwoord maar in de praktijk zien we dat onze pupillen-Haslou-helden het voetbal direct met elkaar oppakken. Daarnaast zijn er praktische redenen, zoals groter wordende teams van JO7 naar JO8, van JO10 naar JO11 en van JO12 naar JO13. Dan kan niet voorkomen worden dat teamsamenstellingen veranderen.

We hopen hiermee een voldoende beeld te hebben gegeven hoe we tot deze teamindeling gekomen zijn. Zoals hierboven gemeld, is er elke 2e en 4e maandag van de maand een inloop-half-uur bij de TC JO7-JO13. De TC is dan te vinden in de bestuurskamer voor vragen of opmerkingen van trainers, ouders en spelers.

Bovenal hopen wij dat we ons werk goed hebben uitgevoerd en dat we met de hulp van de trainers en scouts (dank daarvoor!!!!!) mooie teams hebben samengesteld, die in het volgende seizoen met veel plezier de sportieve eer van SV Haslou op onze en Limburgse velden gaat verdedigen.

We wensen alle spelers en trainers heel veel plezier in het nieuwe voetbaljaar 2019-2020.

Met vriendelijke groet,

TC JO7-JO13

SV Haslou


klik hier voor de teamindeling