SV Haslou
Home > Nieuws > Haslou 75 jaar

Haslou 75 jaar

In 2016 bestaat Haslou 75 jaar. Dat kan en wil de club natuurlijk op een grootse wijze vieren. Inmiddels is er een organisatiecomitee in het leven geroepen en zijn er een aantal commissies samengesteld. Het is de bedoeling om in de periode van 7 t/m 10 juli 2016 de festiviteiten te laten plaatshebben. Schrijf het dus alvast op de kalender!

Haslou leden of derden die graag hun steentje willen bijdragen in de organisatie of die zelf ideeën hebben over de invulling kunnen zich melden bij:

Jose Ie, voorzitter (jose.ie.kpnmail.nl)

Vanaf nu zal er maandelijks op de website, via facebook en in de wegwijzer informatie worden verstrekt en zullen de leden en de inwoners van Elsloo op de hoogte worden gehouden.

Bij de volgende berichtgeving zullen we de ideeën die er tot op heden zijn in hoofdlijnen mededelen.

De PR & Sponsorcie van het feestcomité

Share dit nieuwsitem