SV Haslou
Home > Nieuws > Betreden complex Haslou

Betreden complex Haslou

#


Het betreden van het sportcomplex buiten de openingstijden is verboden.

Helaas komt het regelmatig voor dat er toch personen op of om de velden worden aangetroffen. Het gaat dan niet alleen om niet-leden, ook onze leden bezondigen zich aan het ongeoorloofd betreden van het complex.

De Gemeente Stein heeft ons geattendeerd op de grote overlast die dit voor omwonenden veroorzaakt. Deze overlast wordt niet alleen in de avonduren ervaren maar ook overdag. Het is niet acceptabel dat de omwonenden onnodige overlast ervaren. Daarom wil het bestuur nogmaals benadrukken dat het complex niet betreden mag worden buiten de openingstijden.

In de praktijk betekent dit dat als de toegangshekken gesloten zijn of worden, aanwezigheid op het sportcomplex niet is toegestaan.

Wij verwachten dat iedereen zich hieraan houdt en zo nodig elkaar erop aanspreekt.