SV Haslou
Home > Nieuws > Berichtgeving over kunstgras

Berichtgeving over kunstgras


#


Berichtgeving over kunstgras


Vanochtend (05-10-2016) stond er een artikel in De Limburger waarin de gevaren van kunstgras beschreven werden. De strekking van het artikel is dat de ingestrooide rubberkorrels (infill) op kunstgrasvelden kanker kunnen veroorzaken.

Op de twee kunstgrasvelden van Haslou zijn geen rubberkorrels als infill gebruikt.

De korrels op onze velden zijn een kunststof, om precies te zijn een TPE (thermoplastisch elastomeer). Het merk is "Melos TPE".

Het bestuur hoopt met dit bericht eventueel ontstane zorgen weg te nemen.07-10-2016 Bericht van KNVB aan verenigingen

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag a.s. zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen op de hoogte van het vervolgproces. We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie zie berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal