SV Haslou

Bestuur en Commissies

HOOFDBESTUUR


Voorzitter:

Lei Ummels

tel: 06-53261109


Secretaris:

a.i. Monique Meller

tel: 046-4370689 / 06-17724500

e-mail: haslousecretaris@gmail.com (algemeen)

e-mail: haslouledenbeheer@gmail.com (ledenadministratie en contributie-inning)


Penningmeester:

Michel Dolmans

tel: 06-14227139

e-mail: michel.dolmans@gmail.com


Algemene bestuurszaken:

Vivian van Golde

tel: 06-29275198


Jeugdzaken:

Jan Verboort

tel: 06-80153665


Technische commissie senioren:

Rob Haenen

tel: 06-53840702


Lokatiebeheer:

Rick Ummels

tel: 06-13593129

KANTINE / BESTUURSKAMER: 046-4234725


WEDSTRIJDZAKEN

Wedstrijdsecretaris senioren:

Roger Cobben / tel: 06-83550543 / haslousenioren@gmail.com

Rick Ummels (man van dienst op zondag)

Wedstrijdsecretaris jeugd:

Roger Cobben / tel: 06-83550543 / hasloujeugd@gmail.com

Nico Steps (gastheer op zaterdag)


COMMISSIE SPONSORING

e-mail: haslousponsoring@gmail.com

Lei Ummels (voorzitter)

Luc Feij

Lenny Frissen (administratie)

Roel Ramaekers


TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN (TC)

Marc Houben / tel: 06-31951093

Rob Haenen / tel: 06-53840702


JEUGDCOMMISSIE (JC)

Voorzitter: Jan Verboort / tel. 06-80153665

Wedstrijdsecretaris jeugd: Roger Cobben / tel. 06-83550543 / hasloujeugd@gmail.com

Materiaalbeheer jeugd: Paul van Golde / tel: 06-22949219

Deelname aan externe toernooien: Chrit Jennekens / tel: 06-57343444

Lid: Stan Jacobs / tel: 06-29170707

Lid: Patrick Eijkenboom / tel: 06-19919609


JEUGD TECHNISCHE COMMISSIE (JTC)

Coördinatoren A/B/C:

Rob van Lienen (+491737286990) en Ashwin Steps (06-46151554)

Coördinator D: Patrick Eijkenboom

Coördinator E: Stan Jacobs a.i.

Coördinator F/MF: vacature


LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE-INNING

Monique Meller / tel: 046-4370689 / haslouledenbeheer@gmail.com


KANTINEBEHEER

Bart Fredrix / tel: 06-18129293


BEHEER WEBSITE / FACEBOOK

Stefan Frusch / tel: 06-15055782 / fortunafan_40@hotmail.com

Monique Meller / tel: 06-17724500 / haslouledenbeheer@gmail.com